Meny - Vår by

Länkar

Information

Ansvarig utgivare är Mörttjärns Byaförening

Visa Mörttjärn på Kartan.

Föreningar

Byalaget
Byastämmor har hållits i Mörttjärn sedan lång tid tillbaka. Tyvärr finns de tidigaste protokollen från dessa stämmor inte bevarade men från och med 1923 finns samtliga stämmoprotokoll.
Byastämman hölls fram till början av 1990-talet vanligtvis den första maj och behandlade alla förekommande gemensamma angelägenheter t.ex. plogning av vägar, auktion av ängesslåtter gemensamma anläggningar som såg, kvarn, kraftverk, gatubelysning, fiske mm.
Byastämmor hålls fortfarande varje vår men dess uppgift har numera mindre betydelse. De gemensamma angelägenheter som behandlas är skötsel av gamla kraftverksdammen, försäljning av fiskekort, underhåll av skoterleden genom byn samt andra för tillfället aktuella ärenden.
Byålderman är för närvarande Fredrik Lundmark.