Befolkningsutveckling

Barnkullarna var stora och befolkningen i Mörttjärn ökade snabbt. År 1900 bodde det cirka 90 personer i byn. Man hade påbörjat uppodling av den stora myren och befolkningen livnärde sig på jordbruk, jakt och fiske.

Under 1910-talet föddes det ovanligt lite barn samtidigt som en viss utflyttning skedde bland annat till malmfälten i Norrbotten. Ordningen återställdes dock snabbt när 1890- talets barn bildade familj.

Befolkningsutvecklingen gick stadigt uppåt och 1945 bodde det cirka120 personer i byn. Mörttjärn var nu Malå kommuns största jordbruksby.
En stor inflyttning hade också skett pga. att gruvnäringen hade tagit fart. Förutom brytningen i Lainejaurgruvan pågick sökandet efter nya malmfyndigheter.

Efter 1950 har befolkningsutvecklingen gått i en brant kurva nedåt.