Föreningsliv

Mörttjärnborna var initiativrika och driftiga personer. Många gemensamma projekt som underlättade för innevånarna startades.

Mörttjärn var en stor jordbruksby, där hög mjölkproduktion och god avel var viktigt. 1926 startade man därför en tjurförening som köpte in stambokförda tjurar.

1928 startade byggandet av en egen kraftstation som försåg innevånarna med några timmars elektriskt ljus per kväll. I anslutning till kraftstationen byggdes också såg och hyvel.

1932 startade Mörttjärnborna ett eget mejeri i byn. Mjölkproduktionen var större än byns behov och genom att tillverka smör och ost fick man avsättning för överproduktionen. Från början höll man till i ett bostadshus men senare byggdes ett tegelhus för ändamålet.

Någon gång på 30-talet tog byns kvinnor initiativ till byggandet av en gemensam tvättstuga. Den byggdes i närheten av en kallkälla och en ränna drogs så att man fick rinnande vatten. I tvättstugan fanns plats för två tvätterskor samtidigt och den var utrustad med grytor, såar och bänkar. Tvättstugan nyttjades en bra bit in på 50-talet.

Kvinnorna i byn ville gärna bidra till anskaffandet av ett föreningshus och därför startade man 1933 en syförening. De alster som producerades såldes på auktion, men pengarna gick aldrig till något föreningshus utan blev istället ett bidrag till tvättstugebygget.

1937 startades en vattenförening och ledningar grävdes från en kallkälla ovanför byn. En bassäng byggdes för att få självtryck ut till alla hushåll. Mörttjärns vattenförening driver än i dag denna anläggning som förser byn med friskt källvatten.

Den första socialistiska organisationen i Malåbygden startades i Mörttjärn 1918. Initiativtagare var hemvändande gruvarbetare som i Malmberget mött arbetarrörelsens idéer. Socialdemokratiska arbetarekommunen och socialdemokratiska ungdomsklubben SDUK höll två möten per månad och man köpte in böcker och startade studiecirklar.

Även när det gäller fackföreningar håller sig Mörttjärn i första ledet. Skogs- och flottningsarbetareförbundet avd. 140 bildas 1926 och hela styrelsen bestod av Mörttjärnbor.

Andra exempel är Blåbandsföreningen som bildades redan 1906 med ungdomsavdelningen Hoppets Här som bildades 1926. En Fredsförening startades någon gång på 20-talet och dessa föreningar hade ofta gemensamma fester.

I Mörttjärn och byarna runt omkring fanns gott om ungdomar och därför bildades 1946 en Idrottsförening. På Lappvallen nere vid Skellefte älv ordnades tävlingar såsom längd- och höjdhopp, kulstötning och spjutkastning. Även skidtävlingar och simning förekom.

Mörttjärns Fiskevårdsförening bildades 1949 och dess uppgift var att inplantera ädlare fiskar i Mörttjärns fiskevatten.

Ett forum för Mörttjärns gemensamma angelägenheter har sedan lång tid tillbaka varit Byastämmorna som hållits en gång per år. Där har allt ifrån försäljning av ängesslåtter och plogning av vägar till gatubelysning och skoterleder diskuterats. Protokoll från dessa stämmor finns bevarade från 1923.

Av de uppräknade föreningarna är i dag endast Vattenföreningen och Byastämman aktiva, övriga har försvunnit allt eftersom befolkningen har minskat och behoven förändrats. Den senaste föreningen i byn är Föreningen Mörttjärns Byastuga som bildades 1990. Föreningen köpte ett litet hus som byggdes om till Byastuga. Denna nyttjas till gemensamma fester, symöten, kurser mm.