Skola

Den 18 juni 1842 kom Kunglig majestäts förordning om att en folkskola skulle inrättas i varje socken. Johannes Mörtsell från Mörttjärn hade fått hjälp av församlingen i Arvidsjaur att i Härnösand utbilda sig till folkskollärare. Den 4 juli 1846 hålls sockenstämma och där beslöts att en flyttande folkskola skulle inrättas "då Mörtsell nu kommit från Hernösand och dokumenterat sig för skicklighet" Han arbetar först i Arvidsjaur ett par år och därefter beger han sig till Lycksele "emedan han inte ordentligt kunde få ut sin lön". Han stannar endast en kort tid i grannkommunen och snart är han stationerad i Malåträsk där han så småningom avancerar till kyrkoherde.

Den flyttande folkskolan hölls under höstterminen i grannbyn Springliden och under vårterminen i Mörttjärn. Vilken skollokal som nyttjades på 1800- och börja på 1900-talet vet vi inte men troligen i något kök eller en kammare i byn.

Under 20-talet och framåt nyttjades en bagarstuga för ändamålet.

Intagning skedde inte varje år utan kanske vartannat. Det gjorde att åldersskillnaden mellan elever i samma klass kunde vara rätt så stor.

När Mörttjärns mejeri lades ner 1938 förlades skolan dit. Klasserna 1-3 gick i Mörttjärn och klasserna 4-6 i Springliden.

I början på 50-talet flyttade skolan till ett gammalt bostadshus som blivit ledigt. Där gick klasserna 4-6 och klasserna 1-3 gick i Springliden.

Skolan lades ner 1965.