Kommunikation

Omkring 1900 började Jakob Mörtsell bära post från Malåträsk till Mörttjärn en gång i veckan. På sommaren fick han gå på stigar och ro över sjöar och på vintern åkte han skidor.

1912 övertogs sysslan av hans bror Emanuel (Post-Manne) Turen hade då utökats till två gånger i veckan och företogs ibland med häst och rissla. Landsvägen till Malåträsk blev klar 1923 vilket innebar en stor lättnad då cykel kunde användas sommartid.

1926 övertog sonen Olof (Post-Olle) sysslan som lantbrevbärare. Han köpte en T-Ford och startade en turbilslinje till Malåträsk. Så småningom köpte Post-Olle större fordon och skötte både plogning, mjölktransporter och skolskjutsar ända in på 50-talet.

1937 upphörde lantbrevbäringen och byn fick postombud. Den sysslan har skötts av Evelina och Svea Lundberg fram till 1980 då postväskor infördes. 1998 återinfördes lantbrevbärare igen.

När bron över Skellefteälven var klar 1935 började en turlastbil från Baktsjaur trafikera sträckan Abborrträsk – Malåträsk. Sedan mitten av 50-talet har olika bussägare som till exempel Henry Lindberg, Ralf Persson, samt Sven och Björn Larsson stått för busstrafiken. På senare år har Länstrafiken, genom Granbergs buss trafikerat sträckan Arvidsjaur-Malå.

Exakt när telefonen kom till Mörttjärn är osäkert men i mitten av 20-talet fanns en hos Herman Olofsson. 1937 flyttades den till Jonas Mörtsell. Det var endast en samtalsapparat som alla bybor fick använda vid behov. De första abonnenterna kopplades 1937 och man fick telefonväxel. Växeln sköttes av Signe Mörtsell och hennes döttrar fram till 1958 då den flyttades till Tyra Almberg där den fanns fram till 1969 då det automatiserades.