Mörttjärns historia i bilder 1900 - 2006

Arbetet med att tillvarata gamla fotografier och dokumentera dessa, startade hösten 2005 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. För oss som deltagit i arbetet är det en stor glädje att vi nu kan visa den fotoskatt vi hittat. Vår ambition har varit att dokumentera så mycket som möjligt av bebyggelse och människor, arbete, skola, med mera. DVD- skivan innehåller drygt 300 bilder så vi har kommit långt men är väl medvetna om att vi inte lyckats fullt ut.

Ett Stort Tack till alla som lånat ut fotografier och hjälpt till med identifieringen.

Deltagare i studiecirkeln har varit:

Erik Mörtsell - Vivan Mörtsell - Gerd Bergmark - Astrid Sundström - Hjördis Morén, Göran Almberg - Katrin Jonsson - Karin Sidén Lundmark med flera.

DVD-skivan finns att köpa hos Hjördis Morén 0953 - 51011